علت تحویل ندادن برخی خودروها از سوی خودروسازان خصوصی چیست؟

·

منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع