علت عدم تخصیص خودرو به برخی متقاضیان

·

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع