فراخوان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

·

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “فراخوان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده”