فراخوان مدیران خودرو به خریداران؛ تکمیل وجه فوری!

·

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع