فروش ویژه مدیران خودرو با شرایط استثنایی آغاز شد | این خودرو ها را با 30 میلیون پیش پرداخت و ماهی 2 میلیون بخرید

·

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “فروش ویژه مدیران خودرو با شرایط استثنایی آغاز شد | این خودرو ها را با 30 میلیون پیش پرداخت و ماهی 2 میلیون بخرید”