فورد 18 دستگاه F-150 Lightnings را به دلیل نقص باتری که باعث آتش سوزی شده بود فراخوان می کند

·

ثبت شده در: سبز، فراخوان، فورد، خودروسازان سبز، کامیون، برقی

فورد 18 دستگاه F-150 Lightnings را به دلیل نقص باتری که باعث آتش سوزی شده بود فراخوان می کند

فورد ۱۸ فروند F-150 Lightnings را به دلیل نقص باتری که باعث آتش‌سوزی شده بود، فراخوان می‌کند که در ابتدا در روز جمعه، 10 مارس 2023، ساعت 16:49:00 EST در Autoblog ظاهر شد. لطفا شرایط ما برایاستفاده از غذاها رو ببین.

پیوند ثابت | به این ایمیل بزنید | نظرات به خواندن ادامه دهید فورد 18 دستگاه F-150 Lightnings را به دلیل نقص باتری که باعث آتش سوزی شده بود فراخوان می کند