قیمت این خودرو خارجی یک میلیارد تومان کاهش یافت + جدول

·

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع