قیمت این خودرو 100 میلیون تومان کاهش یافت

·

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع