قیمت طلا کاهش یافت

·منبع مگتو انتظارات کمتر از کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا باعث افزایش ارزش دلار و بازدهی اوراق خزانه این کشور و کاهش قیمت طلا شده است. – انتظارات کمتر از کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا باعث افزایش ارزش دلار و بازدهی اوراق خزانه این کشور …
منبع خبر: ریمینو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع