قیمت محصول مدیران خودرو 470 میلیون کاهش یافت

·

منبع خبر: شهر بورس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع