ماجرای پیامک واریز وجه برای مشتریان سامانه یکپارچه خودرو

·

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “ماجرای پیامک واریز وجه برای مشتریان سامانه یکپارچه خودرو”