متقاضیان: خودرو نداشتید چرا اعلام کردید؟

·

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “متقاضیان: خودرو نداشتید چرا اعلام کردید؟”