مصوب شدن قیمت جدید 4 خودروی مونتاژی

·سخنگوی شورای رقابت از تصویب قیمت جدید 4 خودروی مونتاژی در این شورا خبر داد. سخنگوی شورای رقابت از تصویب قیمت جدید 4 خودروی مونتاژی در این شورا خبر داد. – سخنگوی شورای رقابت از تصویب قیمت جدید 4 خودروی مونتاژی در این شورا خبر داد. به گزارش عرشه آنلاین ، سپهر دادجوی توکلی …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “مصوب شدن قیمت جدید 4 خودروی مونتاژی”