مقاومت عجیب مدیران خودرو برای تحویل تیگوهای پلاک شده به مشتریان

·

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع