منطقی: تاکسی های برقی به مرور داخلی تر می شوند

·

منبع خبر: ایونا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع