مورد عجیب بازار خودرو/ قیمت این 4 خودرو در بازار آزاد از قیمت کارخانه آنها کمتر است

·

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “مورد عجیب بازار خودرو/ قیمت این 4 خودرو در بازار آزاد از قیمت کارخانه آنها کمتر است”