مک لارن سنا GTR به خانه جدید در طبقه 57 یک پنت هاوس لوکس صعود کرد

·

این یک پرنده است! این یک هواپیما است! این است کریستن فانتزیپایه جدید گیاهان آپارتمانی! نه! این یک مک لارن سنا جی تی آریکی از تنها 75 دستگاهی است که تاکنون ساخته شده است و اکنون برای همیشه در یک آپارتمان 26.3 میلیون دلاری در استرالیا زندگی خواهد کرد.

0 پاسخ به “مک لارن سنا GTR به خانه جدید در طبقه 57 یک پنت هاوس لوکس صعود کرد”