هر داستان فرمول 1 که ممکن است در فصل غیرفعال از دست داده باشید

·

هر داستان فرمول 1 که ممکن است در فصل غیرفعال از دست داده باشید

SF-24 با رانندگان فراری چارلز لکلرک (چپ) و کارلوس ساینز (راست) پشت ماشین ایستاده اند.

تصویر: ماشین فراری

هنگامی که خودرو در نهایت به بازار آمد، می توان بخشید که از تمام اخبار F1 که تا کنون داشتیم خسته شده اید. خوشبختانه، فراری یک خودروی قرمز زیبا دیگر را عرضه کرد تا به همه ما یادآوری کند که چرا اینجا هستیم.

در راه اندازی، ماشین فراری گفت که خودروی آن در فصل خارج از فصل به طور کامل اورهال شده است. می توانید در مورد تغییرات ایجاد شده بیشتر بدانید درست همین جا.