پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه ستاد ثبت نام کنند

·

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه ستاد ثبت نام کنند”