چرا مدیران خودرو محصولات فروخته شده را به مشتریان تحویل نمی دهد؟

·

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع