چه کسانی می توانند در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کنند؟

·

1- برای همه متقاضیان محصولات شرکت های مذکور که موعد زمانی تحویل آنها پیش از این در فصول آتی و یا سال 1403 تعیین شده امکان جابجایی خودرو از محصولات همان شرکت و سپس تکمیل وجه آن با طی فرایند ذیل فراهم است:- در ابتدا متقاضی باید گزینه لغو سفارش خود را از قسمت جزییات سفارش انتخاب نماید تا خودرو قبلی حذف گردد.

تبصره 1: در صورت انتخاب خودرو بیش از ظرفیت موجود در فصول اعلام شده، تخصیص به ترتیب اولویت های تعیین شده قبل صورت خواهد گرفت.منبع

– پس از پایان مهلت تغییر خودرو به سایت خودروساز مراجعه و نسبت به واریز وجه اقدام نموده تا فرآیند ثبت نام نهایی گردد.

– در این مرحله، با توجه به اعلام شرکت های کرمان موتور و مدیران خودرو مبنی بر امکان فروش فوق العاده محصولات خود با تحویل حداکثر سه ماهه، صرفاً متقاضیان دارای شرایط به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.

– پس از لغو سفارش برای هر متقاضی از سبد محصولات اعلامی در سایت، امکان انتخاب محصول مهیا شده و می بایست خودروی جدید خود را از همان خودرو ساز انتخاب نماید.

متقاضیانی که در دور دوم سامانه نوبت دهی هیچ خودرویی به آنها تخصیص داده نشده است امکان انتخاب تمامی محصولات دو شرکت کرمان موتور و مدیران خودرو را دارند.