کاهش میلیونی قیمت این خودرو

·

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع