کاهش 50 میلیونی قیمت این خودرو در روز های گذشته

·

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع