کدام خودروسازان طی نه ماه گذشته افزایش قیمت داشته اند؟ |

·

نهادهای نظارتی با سکوت خود، پالس افزایش قیمت را به سایر خودروسازان نیز می دهند، هرچند در این میان بهمن موتور همچنین بر قیمت های ابتدای سال 1401 خود استوار مانده و هیچ افزایش قیمتی نداشته اما مشخص نیست چنانچه این شرکت از شعار قیمت منصفانه خود عدول کند، بازار ممنبع

در همین راستا خودروی جک از محصولات کرمان موتور نیز در سال جاری افزایش قیمت داشته و قیمت چری آریزو 5 مدیران خودرو طی ماه گذشته بیش از 60 میلیون تومان افزایش داشته و قیمت کارخانه X22 مدیران نیز طی یک ماه گذشته از 487 میلیون تومان به 532 میلیون تومان افزایش داشته است.

بررسی نوسانات قیمت کارخانه خودروسازان خصوصی حکایت از افزایش بی سرو صدای قیمت برخی محصولات توسط کارخانه ها دارد.

  در همین راستا خودروی جک از محصولات کرمان موتور نیز در سال جاری افزایش قیمت داشته و قیمت چری آریزو 5 مدیران خودرو طی ماه گذشته بیش از 60 میلیون تومان افزایش داشته است.

برای مثال خودروی SX5 از تولیدات فردا موتور بیش از 181 میلیون تومان افزایش قیمت کارخانه داشته یا محصول دیگر همین شرکت در چند ماه گذشته خودروی T5 بیش از 346 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

این افزایش قیمت ها در سکوت نهادهای نظارتی و رسانه ها صورت گرفته است، این در حالیست که باید قیمت گذاری در حوزه خودرو به نفع مصرف کننده و تولید کننده باشد.

0 پاسخ به “کدام خودروسازان طی نه ماه گذشته افزایش قیمت داشته اند؟ |”