کدام خودروها در سامانه یکپارچه فروش قابل سفارش است؟

·مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروها گفت: با توجه به اجرای تخصیص خودرو از محل ظرفیت های خالی موجود برای محصولات سه شرکت خودروساز سایپا، کرمان موتور و مدیران خودرو ، – مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، با اشاره به فرصت فراهم شده در پی افزایش ظرفیت ایجادشده برای محصولات …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “کدام خودروها در سامانه یکپارچه فروش قابل سفارش است؟”