کدام خودروها در مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه می شوند؟

·

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع