کراس لایف به چه معناست؟ | ایکس 33 کراس، کراس اور جدید ام وی

·

برای زندگی خود هدف های مهمی برگزینیم و در مسیر درست قدم برداریم.

– کراس اوری که از زبان طراحی مدرن و امکاناتی فراتر از سگمنت خود بهره می برد و به نظر می رسد به کراس اوری محبوب در بازار ایران تبدیل شود.

از آنچه در گذشته بودیم عبور کرده و برای بهتر شدن تلاش کنیم.

ایکس 33 کراس، کراس اور جدید ام وی ام سرانجام توسط مدیران خودرو رونمایی شد.

پس این ما هستیم که می بایست برای شکوفایی در این چشم انداز ذهنیت خود را آماده کنیم و تغییر را در آغوش بگیریم.

این کراس اور قرار است نماینده سبک زندگی جدید ام وی ام با عنوان کراس لایف باشد.

حال کراس لایف به چه معناست؟ آینده نزدیک می شود: تغییر را در آغوش بگیرید سرعت پیشرفت فناوری به ما می گوید که آینده دیگر افقی در دوردست نیست.

مسئولیتی که به عهده همه جهانیان است و ما نیز به عنوان بخشی از جامعه جهانی می بایست سبک زندگی خودمان را به شکلی تغییر دهیم که  به سبز شدن و نجات زمین از نابودی کمک کنمنبع

تعریف مجدد سبک زندگی همان طور که آینده به ما نزدیک می شود، همزمان فرصتی به ما می دهد تا شیوه زندگی خود را بازتعریف کنیم.

بلکه همچون جزر و مد دریا گذشته را در خود می کشد و به سرعت نزدیک می شود.

اما ایکس 33 کراس، یک ویژگی خاص دیگر نیز دارد.

سبز شدن: وقت حفاظت از سیاره یکی از مهم ترین چالش های آینده، حفاظت از سیاره زمین است.