کراس لایف به چه معناست؟ | ایکس 33 کراس، کراس اور جدید ام وی

·

پس این ما هستیم که می بایست برای شکوفایی در این چشم انداز ذهنیت خود را آماده کنیم و تغییر را در آغوش بگیریم.

بلکه همچون جزر و مد دریا گذشته را در خود می کشد و به سرعت نزدیک می شود.

حال کراس لایف به چه معناست؟ آینده نزدیک می شود: تغییر را در آغوش بگیرید سرعت پیشرفت فناوری به ما می گوید که آینده دیگر افقی در دوردست نیست.

از آنچه در گذشته بودیم عبور کرده و برای بهتر شدن تلاش کنیم.

تعریف مجدد سبک زندگی همان طور که آینده به ما نزدیک می شود، همزمان فرصتی به ما می دهد تا شیوه زندگی خود را بازتعریف کنیم.

– کراس اوری که از زبان طراحی مدرن و امکاناتی فراتر از سگمنت خود بهره می برد و به نظر می رسد به کراس اوری محبوب در بازار ایران تبدیل شود.

برای زندگی خود هدف های مهمی برگزینیم و در مسیر درست قدم برداریم.

اما ایکس 33 کراس، یک ویژگی خاص دیگر نیز دارد.

سبز شدن: وقت حفاظت از سیاره یکی از مهم ترین چالش های آینده، حفاظت از سیاره زمین است.

مسئولیتی که به عهده همه جهانیان است و ما نیز به عنوان بخشی از جامعه جهانی می بایست سبک زندگی خودمان را به شکلی تغییر دهیم که  به سبز شدن و نجات زمین از نابودی کمک کنمنبع

ایکس 33 کراس، کراس اور جدید ام وی ام سرانجام توسط مدیران خودرو رونمایی شد.

این کراس اور قرار است نماینده سبک زندگی جدید ام وی ام با عنوان کراس لایف باشد.

0 پاسخ به “کراس لایف به چه معناست؟ | ایکس 33 کراس، کراس اور جدید ام وی”