19 هزار متقاضی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده پذیرش می شوند/ منتخبان فوری ثبت نام کنند

·

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “19 هزار متقاضی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده پذیرش می شوند/ منتخبان فوری ثبت نام کنند”