Dopest Cars for sale در Craigslist، Facebook Marketplace

·

عکس: Craigslist

که راحت است، زیرا برخی از نواقص در این Defender وجود دارد. دو سال پیش، در شغلی که به عنوان “مناسب اما نه کامل” توصیف شده بود، بازسازی شد. فروشنده همچنین ادعا می‌کند که روور «حتی پس از هفته‌ها نشستن درست راه‌اندازی می‌شود»، که به نظر می‌رسد مانند چیزهایی است که برای یک وسیله نقلیه موتوری باید میز میز باشد. حداقل، این فکر من است، اما من هرگز یک ماشین بریتانیایی نداشتم.

تصویری برای مقاله با عنوان Honda Prelude، Harley-Davidson Electra Glide، Ford Model A: The Dopest Cars I Found For Sale Online

چه چیزی بهتر از سبز؟ سبز با سقف سفید و مشبک مشکی، واضح است. اما چه چیزی بهتر از این؟ سبز با سقف سفید، جلوپنجره مشکی، و استیل‌های سبز همرنگ. دوستان این کمال است.

0 پاسخ به “Dopest Cars for sale در Craigslist، Facebook Marketplace”